Bebisars signaler vid amning och behov av bröstet

Har du barnet i din famn eller i en bärsjal/bärsele är det lättare att läsa av barnets signaler. Barnet kan också lättare signalera sina behov när det är nära. Att svara på barnets tidiga signaler underlättar amningen och skapar en trygg förväntan hos barnet att dess behov blir tillgodosedda. Bröst är mer än bara mat, de är även trygghet. Bildserien visar exempel på signaler vid behov av bröstet hos ett nyfött barn.

Svenska – Ladda ner infobladet om bebisars signaler för behov av bröstet

Norsk – Last ned infoskivet om barnets signaler på at det har behov for brystet 

English – Download pdf Baby signals – cues when in need of the breast in English