Bära barn konferens – The Swedish Babywearing Conference 2017

For information in English please see below

Bära barn konferens 2017 – en heldag på temat bära barn med tre föreläsare samt paneldiskussion. Kerstin Uvnäs Moberg, Henrik Norholt och Mel Cyrille.

 


Foto Mia Carlsson

Kerstin Uvnäs Moberg – Kerstin Uvnäs Moberg är läkare och professor med inriktning på oxytocinets helande effekter. Kvinnors hälsa och fysiologi har varit Kerstin Uvnäs Mobergs specialområde i över 30 år. Hon är pionjär inom forskning om oxytocin, välbefinnandets hormon, och en av de första att lyfta dess sociologiska och fysiologiska effekter under graviditet, amning och menopaus. Kerstin Uvnäs Moberg har skrivit ett flertal böcker som handlar om det kroppsegna hormonet oxytocin och dess betydelse och positiva effekt på olika processer i kroppen. Kerstin Uvnäs Mobergs böcker.

 


Foto Morgan Pansing

Henrik Norholt – Dr. Henrik Norholt är medlem i The World Association of Infant Mental Health. He har en ph. D. från ”the LIFE faculty of Copenhagen University” verksam i Köpenhamn i Danmark. Han har studerat effekterna av barnbärande sedan 2001.

 

Mel Cyrille – doula, bärabarncosult och utbildare inom bärande i Ipswish UK.  Mel kommer inom kort ut med en bok om att bära barn i famnen. Läs mer om Mel Cyrille.

 

Föreläsningar och paneldiskussion kommer att ske på engelska.

Pris: 495 kr. Lunch samt kaffe/te ingår.
Köp biljett till Bära barn konferens – the Swedish Babywearing Conference 2017
Datum: Lördag 28 oktober
Tid: Kl 9.00-16.00
Plats: Klara Södra Kyrkogata 20, Stockholm (Nära Stockholm central)

Arrangör Nära bebis i samarbete med studieförbundet NBV

Länk till evenemanget Bära barn konferens på Facebook

 

In English

Bära barn konferens 2017 – the Swedish Babywearing Bonference 2017

Lecturers and panel discussion with Kerstin Uvnäs Moberg, Henrik Norholt och Mel Cyrille.

Kerstin Uvnäs Moberg – Kerstin Uvnäs Moberg is a physician and professor of physiology with a research focus on the healing aspects of oxytocin. She is a specialist in women’s health and female physiology and has worked within these fields for more than 30 years. She is a pioneer in research about oxytocin ”the hormone of love and wellbeing” and was one of first researchers to point out the behavioural, psychological and physiological effects of oxytocin during birth, breastfeeding and menopause. Kerstin Uvnäs Moberg has written several books about the natural hormone oxytocin, and its importance and positive impact on different processes in the body.

Henrik Norholt – Dr. Henrik Norholt is a member of The World Association of Infant Mental Health. He holds a Ph.D. from the LIFE faculty of Copenhagen University and is a resident of Copenhagen, Denmark. He has been studying the effects of baby carrying as it relates to child psychological and motor development through naturalistic studies since 2001.

Mel Cyrille – doula, sling librarian, carrying consultant and trainer in Ipswish UK. Mel Cyrille is the author of an upcomming book about babies carried in arms.

Lectures and panel discussion will be in English.

Price: 495 skr. Lunch and coffe/tea included.
Buy a ticket
to Bära barn konferens – the Swedish Babywearing Conference 2017

Date: Saturday October 28
Time: 9.00-16.00
Place: Klara Södra Kyrkogata 20, Stockholm (Close to Stockholm central station)

Nära bebis in collaboration with NBV

Link to the event on Facebook