Peer supporter i babypottning och barnbärande

Som peer supporter i babypottning och/eller barnbärande är du ett stöd i babypottning och bärande för andra medföräldrar.

Peer supporter (kamratstödjare, förälder stödjer förälder)

Nära bebis & Blöjfri bebis kurs för att bli peer supporter passar dig som vill driva ett sjalbibliotek, sjal- och babypottningsträffar eller ge stöd i bärande eller babypottning till andra medföräldrar. Kursen passar även dig som är doula, amningsrådgivare eller jobbar inom mödra- och barnhälsovården. Efter kursen kan du ge grundläggande vägledning i babypottning och barnbärande.

Du kan välja om du vill gå kurs till peer supporter i bärande eller babypottning eller både och.

Båda delkursernas kursmoment innebär:

 • Förberedande läsning,
 • teori och praktiska moment under workshoppen,
 • ett mindre skriftligt prov där du reflekterar över ämnet, förhållningssätt, ergonomi, säkerhet och dina egna erfarenheter,
 • en uppföljning där du med video eller foto visar de knyt vi gått igenom under kursen och att du visar dessa på ett sätt som uppfyller de krav på säkerhet och ergonomi vi går igenom under kursen (endast bärabarnkursen)

Utbildare är Ulrika Casselbrant från Nära bebis & Blöjfri bebis . Ulrika Casselbrant är utbildad bärabarn- och babypottningscoach och tillhandahåller enskild vägledning, kurser, workshops och föreläsningar i bärande, babypottning och babytecken. Ulrika är författare till böckerna Bebis på pottan, Potträning och Babytecken. Pågående bokprojekt är en bok om barnbärande. Kursledarens verksamhet utgår ifrån lyhört/nära -föräldraskap med barn och föräldrars samspel och kommunikation i fokus. Nära bebis & Blöjfri bebis har utbildat peer supporters sedan januari 2017.

Kursinnehåll babypottning:
• Babypottning historiskt och kulturellt
• Babypottning utifrån olika åldrar (0-18 månader)
• Att komma igång med babypottning vid olika åldrar, samt exempel på vad man kan stöta vid utvecklingssprång och hur man kan förhålla sig till detta.
• Föräldrabemötande och förhållningssätt vid babypottning
• Att reflektera över den egna erfarenheten av babypottning

Kursinnehåll bära barn:
• Bärande historiskt och kulturellt
• Fördelar med barnbärande
• Bärandets säkerhet och ergonomi
• Vanliga bärverktyg – fördelar och nackdelar
• Att dema olika typer av bärverktyg på grundläggande nivå
• Föräldrabemötande och förhållningssätt
• Att reflektera över den egna erfarenheten av bärande

Läskrav innan kurserna

(Kurslitteraturen ingår i kurspriset)

 • Bebis på pottan (2014), av Ulrika Casselbrant (Kurs i babypottning)
 • Babywearing matters (2016), av Rosie Knowles alternativt Ulrika Casselbrants bok om barnbärande, om den blivit klar innan kursstart. (Kurs i bära barn)

Ta med till kursen i bärande

Lång bärsjal, trikåsjal, ringsjal, mei tai, ergonomisk bärsele samt en bärdocka (viktad docka).

Går du kursen i Stockholm har Nära bebis ett visst antal bärdockor och bärdon att låna ut under kursen. Går du kursen i Malmö behöver du ordna med docka och bärdon på egen hand. ReiRei som är distributör för Ergobaby erbjuder dig som går peer supporterkurs hos Nära bebis möjlighet att köpa viktad docka via dem.

Små barn
Små barn kan ej närvara vid kursen. I schemat lägger vi in pauser då medförälder/barnvakt kan komma med barn som ammas.

Kursintyg

Efter kursens avslutande moment får du vid godkänt ett kursintyg att du genomgått utbildning till peer supporter hos Nära bebis & Blöjfri bebis i bära barn och/eller babypottning av kursledare Ulrika Casselbrant.

Krav för godkänd utbildning

 • Genomfört/deltagit vid samtliga moment
 • Genomfört kursens obligatoriska läsning
 • Deltagit aktivt under workshopdagen/dagarna
 • Fått godkänt på de skriftliga reflektioner som skickas in efter workshoppen. Frågor att reflektera över ges i samband avslutad workshop. (Reflektionerna skickas in till kursledaren senast 3 månader efter workshoppen)
 • Fått godkänt på uppföljningen där du med video eller foto visar de knyt vi gått igenom under kursen och att dessa knyt uppfyller kursens krav på säkerhet och ergonomi vid barnbärande. (Endast kursen i bära barn)

Stockholm

Datum ej bestämt
Maila info@narabebis.se för intresseanmälan (ej bindande).

Nära bebis kurser bedrivs i samarrangemang med studieförbundet NBV

Vad händer mer hos Nära bebis?