Nära bebis novelltävling

Var med i Nära bebis novelltävling. Temat för novellen är ”nära föräldraskap”. I novellen praktiserar eller förhållers sig karaktären/karaktärerna till något av de ”verktyg” som ofta kopplas till nära/lyhört föräldraskap: bärande, babypottning, samsovning, BLW, babytecken, amning ELLER vad du själv anser vara verktyg i ditt nära föräldraskap.

Bidragen ska vara på max 7000 ord och skickas till ulrika.casselbrant(at)gmail.com

Deadline 20 augusti

Vinnaren får ett presentkort på Knyt an på 400kr

Samtliga bidrag publiceras på Nära bebis hemsida.

Blir det flera bidrag skulle det vara kul att ge ut de om författarna är pepp på det. Atologin ges i så fall ut print on demand på Nära bebis. Eventuell utgivning diskuteras med författarna vid ett senare skede om det blir aktuellt.

Har du frågor rörande tävlingen maila ulrika.casselbrant(at)gmail.com

Lycka till!